W dzisiejszych czasach transport jest niezbędnym elementem, każdej rozwijającej się gospodarki. Wyraźnie oddziałuje, na jakość życia mieszkańców konkretnego rejonu jak również jest niezbędnym czynnikiem do przepływu towarów i usług

Transport polega na odpłatnym świadczeniu usług, związanym z przemieszczeniem się osób jak i przewożeniem, transportowaniem rzeczy, przy użyciu odpowiedniego środka. Jest to działalność podejmowana w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby. Ignacy Tarski informuje, że oznacza pewien proces technologiczny ogólnego przenoszenia na odległość, czyli przemieszczania osób, bądź przedmiotów i energii. Transport można podzielić na kilka grup, jak i podgrup im podlegających. Pierwszy podział dotyczy transportu lądowego i tutaj wyodrębniamy transport drogowy i podlegające pod niego samochodowy, motocyklowy, trolejbusowy, rowerowy. Kolejno transport szynowy, czyli tramwajowy, kolejowy wraz z kolejami liniowymi. Następny podział dotyczy transportu wodnego a wraz z nim śródlądowy, czyli barki, statki rzeczne i tratwy oraz transport morski i oceaniczny z uwzględnieniem  tutaj  statków pełnomorskich. Trzecią gałęzią jest transport lotniczy, czyli przewóz samolotem, helikopterem oraz balonem. Również do podziału transportu zalicza się transport przewodowy, czyli przesył energii magnetycznej, transport rurociągowy taki jak gazociąg naftociąg oraz wodociąg.
Zdecydowanie to transport samochodowy odgrywa najważniejszą role w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych. Zaś transport kolejowy jest kluczowy dla krajach rozwijających się tam gdzie przeważają przewozy masowe, czyli np. w Chinach. Transport morski odgrywa kluczową rolę, w międzynarodowej wymianie handlowej.