Przez Radę Ministrów przyjęty został projekt Cross Order Endorcement dotyczący zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, wraz z innymi ustawami przedłożonymi przez Ministra Transportu. W projekcie zaproponowano rozwiązania, które miałyby ułatwić wymianę informacji wraz z innymi krajami Unii Europejskiej na temat kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w innym państwie członkowskim Unii.

Projekt ukierunkowany jest na polskich kierowców łamiących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, ma na celu skuteczne ukaranie sprawców naruszających przepisy oraz prewencje, jako zmobilizowanie kierowców do bezpiecznej jazdy również obcokrajowców w naszym kraju. Przepisy te muszą zostawać wprowadzone ze względu na Dyrektywę Unijną 2011/82/UE w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Planowo w Polsce ma zostać utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy, którego celem jest wymiana informacji z innymi punktami kontaktowymi w pozostałych krajach Unii Europejskiej wraz z dalszym przekazaniem informacji odpowiednim służbą uprawnionym do korzystania w celu ścigania sprawców. Od kierowców będą wyciągane konsekwencji w momencie przekroczenia konkretnych naruszeń wśród nich są: niestosowanie się do ograniczeń prędkości, prowadzenie pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, przewożenie dziecka bez odpowiedniego fotelika ochronnego, niestosowanie się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie się, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego podobnie działającego, nie używania trakcie jazdy kasków ochronnych, wykorzystywania drogi bądź jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem, wykorzystywania w trakcie jazdy telefonu komórkowego bez zestawu słuchawkowego. Nowe regulacje wejdą w życie po czternastu dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.