W branży transportowej wiele rzeczy uzależnionych jest od efektywności i zdrowia kierowców. Biznes ten jest ściśle związany z wysokim ryzykiem wypadku komunikacyjnego jak również pracy w magazynie czy przy załadunku towarów. Wiele firm podjęło dodatkowe środki aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo swoim pracownikom.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż w roku 2012 do wypadków przy pracy doszło ponad 6400 razy. Z tych samych danych odnoszących się do poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w roku 2012 Główny Urząd Statystyczny odnotował 37 062 wypadki. Ze względu na przedstawione dane, firmy transportowe coraz częściej koncentrują się na rozwoju systemów bezpieczeństwa oraz wdrażanie modelów zarządzania, które uwzględnią zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, chociażby poprzez zastosowanie ubezpieczenia grupowego. Podstawową kwestią jest uświadomienie kierowcom zagrożenia z jakim mają do czynienia. Ukierunkowane jest to na podniesienie wiedzy na temat przewożenia towarów dużej masy bądź substancjach niebezpiecznych, od których często uzależnione jest bezpieczeństwo pracowników. Pracodawcy powinni kłaść duży nacisk na czas pracy kierowców, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganego odpoczynku, który znacznie minimalizuje ryzyko wystąpienia wypadku komunikacyjnego. Również wspomniane wcześniej ubezpieczenia grupowe, w postaci ubezpieczeń na życie uwzględniające na przykład okoliczności nieszczęśliwego wypadku. Coraz częściej decydują się na nie firmy transportowe zapewniające w ten sposób poszkodowanym odpowiednie wynagrodzenie w razie wypadku, co skutkuje odpowiednim podjęciem leczenia i w efekcie szybkim powrotem do pracy. Firmy działające w biznesie transportu i logistyki coraz częściej zapewniają swoim pracownikom więcej narzędzi ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ich stanowiska pracy.