Już od dnia trzydziestego października kierowcy mogą korzystać z nowo wybudowanego odcinka autostrady. Na razie udostępniono trzydziesto-siedmio kilometrowy odcinek na Podkarpaciu, jednak do końca roku 2014 budowa całej autostrady A4 ma się już zakończyć całkowicie.

Oddane w tym roku do użycia zostały dwa odcinki na trasie Dębica Wschód do więzła Rzeszów Zachód oraz drugi od więzła Rzeszów Zachód do Północ. Wybudowanie tych odcinków znacznie ułatwiło, ale również zaoszczędziło czas nie tylko wszystkim kierowcom pokonującym tą trasę, ale przede wszystkim jest to alternatywne rozwiązanie ukierunkowane na rozwinięcie transportu krajowego oraz międzynarodowego. Dodatkowym atutem jest niewątpliwe odciążenie ruchu tranzytowego na drodze krajowej 4, której trasa przebiega przez teren zabudowany. Zmniejszenie tam ruchu automatycznie poprawi bezpieczeństwo na tamtej trasie wszystkich uczestników ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów. Pozytywną stroną będzie poprawa stanu środowiska.

Budowa odcinka autostrady A4 na trasie Dębica Wschód – Rzeszów Zachód obejmowała wybudowanie trasy o długości prawie trzydziestu trzech kilometrów wliczając w to pełne wyposażenie wraz z urządzeniami potrzebnymi do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu oraz ochrony środowiska. Łącznie wybudowano czterdzieści sześć obiektów między innymi takich jak: mosty autostradowe wraz z zespolonym przejściem dla zwierząt, wiadukty autostradowe, wiadukty drogowe, przejścia góra dla zwierząt dużych i średnich, mosty w ciągach dróg dojazdowych powiatowych i gminnych. Drugi odcinek Rzeszów Zachód – Rzeszów Północ jest ot czterokilometrowy odcinek autostrady należącej do tak zwanej autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Tu również wybudowano mosty autostradowe i wiadukty autostradowe, wiadukty drogowe, przejazd gospodarczy i przejścia dla zwierząt. Do wybudowania w tym rejonie na Podkarpaciu pozostały trzy odcinki. Po koniec grudnia 2014 roku planowane jest zakończenie odcinków na trasie Tarnów-Dębica oraz Rzeszów–Jarosław.